Kullanım Şartları

 

1. Genel Hükümler

1.1. Bu Sözleşme, GrandChange.cc tarafından sağlanan elektronik ödemelerin değişimi için kuralları tanımlar. 

1.2. Çevrimiçi hizmet, GrandChange.cc adı verilen, değişim işlemlerinin gerçekleştirildiği İnternette özel bir kaynaktır. 

1.3. Müşteriler, GrandChange.ccnin müşterisi olmaya karar vermiş hem bireyler hem de yasal kuruluşlardır. 

1.4. Gelecekte, bu sözleşmenin metninde, Kullanıcı ve GrandChange.cc, Taraflar olarak anılacaktır. 

1.5. Her iki Taraf, elektronik biçimdeki bu belgenin, hem tüzel kişi hem de tüzel kişilik olan Tarafların hizmetlerini sağlayan GrandChange.cc hizmeti ile etkileşimini belirleyen, yazılı olarak akdedilen bir belge ile aynı yasal güce sahip olduğunu kabul etmiştir.   

1.6. Bu belge, Kullanıcının GrandChange.cc hizmeti tarafından belirli bir hizmet türünün sağlanması için uygun bir çevrimiçi başvuru göndererek tüm yükümlülüklerini üstlendiği bir kamu anlaşmasıdır (sözleşme).  

 

2. Sözleşmenin Konusu

2.1. GrandChange.cc, Kullanıcı bu anlaşmanın 9. maddesinde açıklanan standart gereksinimleri yerine getirirse, bu belgenin 4. maddesinde açıklanan bir dizi hizmet sunar. Bu hizmetlerin sağlanmasına ilişkin kurallar, bu sözleşmenin 5. maddesinde verilen Çevrimiçi GrandChange.cc kaynağının iç düzenine tabidir. 

2.2. Müşteri, GrandChange.cc tarafından sunulan hizmetler için Kabul Sertifikasını imzaladıktan sonra, bu belgenin gerekliliklerini dikkate alarak bu hizmetler için ödeme yapar. 

 

3. Tarafların hak ve yükümlülükleri

3.1. Çevrimiçi hizmet GrandChange.cc, aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür: 

3.1.1. Bu sözleşmede açıklanan kurallara göre, mevcut sözleşmeye uygun olarak standart elektronik ödeme sistemlerini kullanarak elektronik parayı dönüştürün; 

3.1.2. Döviz bozdurma hizmetlerinin sağlanmasının bir sonucu olarak, Müşteriye hem teknik hem de bilgilendirici yardım sağlamak; 

3.1.3. Değişim işlemleri neticesinde, Müşterilere ait bilgilerin ve işlemin zamanı, tutarı ve diğer bilgilerin korunmasını gözlemleyin ve talebi üzerine Kullanıcıya gönderin. Farklı ödeme sistemleri kullanılarak para transferi yapmak için gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler "gizli" statüsündedir ve ifşa edilemez; 

3.1.4. Aşağıdaki durumlar haricinde, değişim işlemleri hizmetlerine ilişkin bilgileri üçüncü şahıslara açıklamayın: 

  • yeri GrandChange.ccnin konumu ile çakışan geçerli bir mahkeme emrinin varlığında;

  • GrandChange.ccnin faaliyet alanında yasama makamları veya mali izleme kuruluşlarından bir talep alınması üzerine;

  • bu sözleşmede listelenen ödeme sistemleri ortaklarından ilgili taleplerin alınması üzerine.

3.1.5. Müşteriye sağlanan indirimlerle ilgili verileri kullanmak; 

3.1.6. Kullanıcıdan bir şikayet geldiğinde, gerekli tutarı kişisel hesabına veya yetkili kişinin cari hesabına fıkralar uyarınca aktarın. 24 saat içinde bu sözleşmenin 5, 5.4 ve 5.6. 

3.2. Kullanıcının Yükümlülükleri : 

3.2.1. Kişisel verileriniz hakkında bilgi verin ve para transferiyle ilgili ayrıntıları belirtin; 

3.2.2. Geçerli bir e-posta adresi sağlayın; 

3.2.3. E-posta ile düzenleyin, sistem bildirimlerini alın. Sabit bilgisayar sistemlerini veya diğer elektronik cihazları kullanarak İnternet kullanımını sağlayın. GrandChange.cc sisteminde korumalı modda çalışması için gerekli olan virüsten koruma programının güncel sürümlerini yükleyin;  

3.2.4. Bu belgenin gerekliliklerine rehberlik edin; 

3.2.5. Gerekli paranın hesabınıza veya bir mütevelli hesabına transferinde tamamen veya kısmen ihlal olması durumunda, GrandChange.cc yönetimini bu konuda bilgilendirin. Ayrıca paragrafların gerekliliklerine uygun olarak tüm ihlalleri bildirin. Bu anlaşmanın 5.4, 5.5, 5.6. Transfer işlemleri için son tarihlerin ihlal edildiğinin bildirilmesi, hesaba fonların alınması için son tarihin tarihinden itibaren en geç bir ay içinde GrandChange.cc yönetimine gitmelidir. Bildirimi göndermek için son tarih ihlal edilirse, ihtilaflı fonlar GrandChange.ccnin emrinde kalır; 

3.2.6. Bir transfer işlemi gerçekleştirirken mevcut mevzuatın gerekliliklerine uyun; 3.2.7. Çeşitli trafik işaretlemeleri kullanmayın. 

3.3. Çevrimiçi hizmet GrandChange.cc şu haklara sahiptir: 

3.3.1. Teknik işleri yükseltirken veya gerçekleştirirken, hizmeti bir süre askıya alın; 

3.3.2. Ödeme sistemleri ortaklarından bir talep gelmesi veya Kullanıcıdan üçüncü şahısların yasadışı eylemlerine ilişkin bir şikayet gelmesi durumunda, bu şikayetin nedeni netleşene kadar işlemi askıya alın; 

3.3.3. Kendi takdirine bağlı olarak hizmetlerinde indirim sağlamak; 

3.3.4. Takas işlemlerinde komisyon miktarını belirleyin; 

3.3.5. İlgili bir neden belirtmeden Müşteriye hizmet sunmamak; 

3.3.6. Değişimle ilgili bir hizmetin yürütülmesi sırasında bir hata meydana gelirse, Kullanıcıdan e-posta, mobil iletişim, hatalı işlemin ekran görüntüleri gibi gerekli iletişim kaynaklarını kullanarak böyle bir işlem hakkında gerekli bilgileri talep edin; 

3.3.7. Kullanıcı tarafından davranış etiğinin ihlali durumunda, işlemin konusu hakkında soru sorulmaması ve destek hizmetine gerekli verilerin sağlanmaması da dahil olmak üzere, onunla herhangi bir etkileşimi durdurun; 

3.3.8. Paragraflara atıfta bulunarak para takası işlemini askıya alın. İşbu Sözleşmenin 5.4, 5.5, 5.6sı ve Yönetmelikleri; 

3.3.9. Kullanıcının kimliğini tespit etmek mümkün değilse, para alışverişi yapma işlemini durdurun ve kimliği netleşene kadar bu tür fonları iade etmeyin; 3.3.10. Kullanıcı, bu Sözleşmenin 3.2.7 maddesinin gerekliliklerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getiremezse, ilgili geçiş kaynağı veya bir jeneratör dahil olmak üzere, bunu engelleyin; 

3.3.11. GrandChange.cc sisteminde veya diğer değişim hizmetlerinde bir takas işlemi gerçekleştirirken Kullanıcının para ile yasa dışı zenginleştirilmesi durumunda, yasadışı yollardan para iadesi yapılmaması da dahil olmak üzere, davanın tüm koşulları netleşene kadar işlemi engelleyin ve uygulamayı yürütmeyi durdurun. fon aldı. 

 

4. Hizmetler, n redostavlyaemye GrandChange.cc

4.1. GrandChange.cc, web sitesinde belirtilen ödeme sistemleri ve bankalar aracılığıyla elektronik para transferi için hizmetler sunar; 

4.2. GrandChange.cc, bir takas işlemi gerçekleştirirken Kullanıcıyı fonların yasal kaynağı hakkında doğrulamak zorunda değildir. 

 

5. Değişim işleminin düzenlenmesi

5.1. Müşteriden elektronik paranın alınmasından hemen sonra takas işlemi başlar. Müşteriden bir başvuru aldıktan sonra, ondan yirmi dakika içinde para alınmazsa, bu başvuru GrandChange.cc hizmeti tarafından askıya alınır. Ayrıca, fonlar yirmi dakikadan daha uzun bir süre içinde alınırsa, örneğin bir kripto para birimi için doksan dakika ise, o zaman Kullanıcıdan paranın alındığı süre boyunca geçerli olan döviz kuru dikkate alınarak uygulama yürütülür. 

5.2. Para tamamen Müşterinin cari hesabına yatırıldığında takas işlemi tamamlanmış sayılır.  

5.3. İşlemin başlamasından sonra, Müşteri artık onu askıya alamaz. 

5.4. Takas işlemi için Müşteriden alınan miktarın uygulamada belirtilen tutarla çakışmaması durumunda, GrandChange.cc yönetimi hizmeti askıya alır. Gelecekte, Kullanıcının bu belgenin 3.2.5 maddesine uygun olarak itiraz göndermesinin bir sonucu olarak, işlemin başlangıcında yürürlükte olan oranı dikkate alarak uygun fonları ödeme işlemine devam edin. 

5.5. Kullanıcının yanlış veya geçersiz banka hesap detaylarını belirtmesi durumunda elektronik para bozdurma işlemi durdurulur. Geri ödemeler, Kullanıcı bu Sözleşmenin 3.2.5 maddesinin gerekliliklerine uygun olarak bir itiraz gönderdikten sonra gerçekleşir. İade edilen fon miktarından, işlem için bir komisyon ödenir ve işlemin toplam tutarının% 2si oranında ceza ödenir. 

5.6. Kullanıcının yapılan ödemeye ilişkin notları değiştirmesi veya başkasının hesabından ödeme yapması durumunda bu tür bir işlem bloke edilir. Bu tür bir işlemin bir sonucu olarak bir geri ödeme, Kullanıcı bu Sözleşmenin 3.2.5 maddesi uyarınca bir talep gönderdikten sonra, toplam işlem tutarının% 1ine eşit bir komisyon eksiği ile gerçekleşir. 

5.7. Takas işlemi bitcoin kripto para birimi kullanılarak gerçekleştiriliyorsa, böyle bir işlemin zamanlaması Bitcoin hizmetinin çalışma koşullarına bağlıdır. Böyle bir işlem, Bitcoin hizmetinin yükünün durumuna bağlı olarak en az on beş dakika sürebilir ve 2-3 güne kadar sürebilir. GrandChange.cc, Bitcoin sistemindeki döviz alım satım işlemlerinin süresinden sorumlu tutulamaz.   

 

6. Tarafların sorumluluğu ve teminatları

6.1. Kullanıcı GrandChange.cc sisteminde çalışırken yanlış eylemler veya bir para değişimi için başvuruyu yanlış bir şekilde doldurur ve içindeki olası yanlışlıklar için, hizmet kaynağının yönetimi, geri ödemeler dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluk taşımaz ve hizmet, para hesaba yanlış ayrıntılarla yatırılırsa iptal edilir. 

6.2. GrandChange.cc yönetimi, Kullanıcının neden olduğu zararlardan ve ekipmanın veya tek tek parçalarının kullanılmasının imkansız hale gelmesinden kaynaklanan maddi kayıplardan sorumlu değildir. 

6.3. GrandChange.cc, ödemelerin yapılmasında gecikmelere veya hatalara neden olan ödeme sistemlerinin ve bankaların işleyişinden sorumlu değildir. 

6.4. GrandChange.cc, Kullanıcının maruz kaldığı zararlardan, kaybedilen karlardan ve hizmet için fiyatları ve tarifeleri yanlış anlamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan diğer maliyetlerden ve diğer öznel faktörlerden sorumlu değildir. 

6.5. GrandChange.cc, yapılan hatalardan ve elektronik işlemlerin ve ödemelerin uygulanmasındaki gecikmelerden kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir. 

6.6. Kullanıcı, takas işlemlerinin yasallığını ve yasal gerekçelerle işlemlere dahil olan fonların sahibi olduğunu onaylar.   

6.7. Kullanıcı, hizmet ile çalışma sırasında doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kayıp olması durumunda, tazminatını garanti eder.  

 

7. Bilgileri değiştirme koşulları

7.1. GrandChange.cc yönetimi, bu Sözleşmenin şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme ve tamamlama hakkını saklı tutar. Yeni hizmet kuralları, çevrimiçi kaynakta yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girer. 

 

8. Mücbir sebep halleri

8.1. Tarafların kontrolü dışında kalan ve mücbir sebepler nedeniyle değiştirilemeyen eylemlerde, doğal afetler, terör eylemleri, yangınlar ve benzeri durumlar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmenin şartlarını yerine getirme yükümlülüklerinden tamamen kurtulurlar. savaşların yanı sıra hacker saldırıları, kitlesel sivil kargaşalar, vb. Mücbir sebebin doğası gereği, güç kaynağının çalışmaması, İnternet bağlantısının olmaması ve Tarafların kontrolü dışındaki diğer nedenler de vardır. 

 

9. Takas işlemlerinin yürütülmesi için zorunlu koşullar

9.1. Yasadışı ve aldatıcı eylemlerde bulunmak için GrandChange.ccyi kullanmak yasaktır. Kullanıcı, herhangi bir yasadışı işlem veya eylemde bulunduğu için kendisine bu yasadışı işlemin işlendiği ülkede yürürlükte olan yasalara göre bir yaptırım uygulanacağını kabul eder. 

9.2. Yasama organlarının, diğer ödeme sistemlerinin ortaklarının veya hakları ihlal edilen tarafların talepleri uyarınca, GrandChange.cc, yasadışı oldukları kanıtlanırsa, yasalara aykırı eylemlerin yürütülmesi hakkında onlara veri sağlama hakkına sahiptir. 

9.3. Değişim hizmeti, Kullanıcı elektronik cüzdandan tam olarak para çekmişse ve menşeinin yasal kaynağından şahsen sorumluysa, tamamlanmış kabul edilir. GrandChange.cc, elektronik fonların alındığı kaynağın meşruiyetini doğrulamak zorunda değildir. 

9.4. GrandChange.cc yönetimi, Kullanıcının yetkili kişileri tarafından elektronik para alışverişi için eylemlerde bulunmaktan sorumlu değildir. 

9.5. "Değişim kurallarına katılıyorum" eylemlerini onayladıktan sonra, Kullanıcı bu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükleri üstlenir.