Условия за ползване

 1. Общи положения

1.1. Това Споразумение определя правилата за обмен на електронни плащания, предоставени от GrandChange.cc. 

1.2. Онлайн услугата е специален ресурс в Интернет, с помощта на който се извършват обменни операции, наречен GrandChange.cc. 

1.3. Клиенти са както физически, така и юридически организации, които са решили да станат клиент на GrandChange.cc. 

1.4. В бъдеще, в текста на това споразумение, Потребителят и GrandChange.cc ще бъдат наричани Страни. 

1.5. Двете страни се съгласиха, че този документ в електронна форма има същата правна сила като документ, сключен в писмена форма, който определя взаимодействието на Страните, както юридическо, така и физическо лице, с услугата GrandChange.cc, която предоставя услугите си.   

1.6. Този документ е публично споразумение (договор), в което Потребителят поема всички свои задължения чрез подаване на подходящо онлайн заявление за предоставяне на определен вид услуга от услугата GrandChange.cc.  

 

2. Предмет на Споразумението

2.1. GrandChange.cc предлага набор от услуги, описани в точка 4 от този документ, ако Потребителят изпълнява стандартните изисквания, описани в точка 9 от това споразумение. Правилата за предоставяне на тези услуги се уреждат от вътрешния ред на онлайн ресурса GrandChange.cc, който е даден в клауза 5 от това споразумение. 

2.2. След подписване на Удостоверение за приемане на услугите, предоставяни от GrandChange.cc, Клиентът заплаща тези услуги, като взема предвид изискванията на този документ. 

 

3. Права и задължения на страните

3.1. Онлайн услугата GrandChange.cc се задължава да: 

3.1.1. Съгласно правилата, описани в това споразумение, конвертирайте електронни пари, използвайки стандартни системи за електронно плащане в съответствие с настоящото споразумение; 

3.1.2. В резултат на предоставянето на услуги по обмяна на валута да предоставят на Клиента както техническа, така и информационна помощ; 

3.1.3. В резултат на обменните операции спазвайте защитата на информацията за Клиенти и информацията за времето, сумата на транзакцията и друга информация и ги изпращайте на Потребителя по негово искане. Данните за транзакции, извършени за прехвърляне на средства чрез различни платежни системи, имат статус „поверителен” и не могат да бъдат разкривани; 

3.1.4. Не разкривайте информация за услугите по обменни операции на трети страни, освен в следните случаи: 

  • при наличие на влязла в сила съдебна заповед, чието местонахождение съвпада с местонахождението на GrandChange.cc;
  • при получаване на искане от законодателни органи или организации за финансов мониторинг в областта на действие на GrandChange.cc;
  • при получаване на съответните заявки от партньори на платежни системи, изброени в това споразумение.

3.1.5. Използвайте данни за предоставените на Клиента отстъпки; 

3.1.6. При получаване на рекламация от Потребителя, превежда необходимата сума по личната му сметка или по разплащателната сметка на упълномощеното лице в съответствие с ал. 5, 5.4 и 5.6 от това споразумение в рамките на 24 часа. 

3.2. Задължения на Потребителя: 

3.2.1. Предоставете информация за вашите лични данни и посочете подробностите за прехвърляне на средства; 

3.2.2. Посочете валиден имейл адрес; 

3.2.3. Организирайте по имейл, получавайте системни известия. Осигурете използването на Интернет с помощта на стационарни компютърни системи или други електронни устройства. Инсталирайте текущите версии на антивирусната програма, която е необходима за работа в системата GrandChange.cc в защитен режим;  

3.2.4. Да се ръководи от изискванията на този документ; 

3.2.5. В случай на пълно или частично нарушение при прехвърлянето на необходимите средства по Вашата сметка или сметката на попечител, информирайте за това администрацията на GrandChange.cc. Също така докладвайте всички нарушения, в съответствие с изискванията на ал. 5.4, 5.5, 5.6 от това споразумение. Уведомлението за нарушение на крайните срокове за преводни транзакции трябва да отиде в администрацията на GrandChange.cc, не по-късно от един месец от датата на крайния срок за получаване на средства по сметката. Ако крайният срок за подаване на Уведомлението бъде нарушен, спорните средства остават на разположение на GrandChange.cc; 

3.2.6 Уверете се, че към момента на работа с Онлайн услугата той е навършил пълнолетие, в съответствие със законодателството на държавата, в която се намира Потребителят.

3.2.7. Спазвайте изискванията на действащото законодателство при извършване на операция по прехвърляне; 3.2.8. Не използвайте различни надписи за трафик. 

3.3. Онлайн услугата GrandChange.cc има право да: 

3.3.1. При надграждане или извършване на техническа работа преустановете услугата за известно време; 

3.3.2. В случай, че е постъпило искане от партньори на платежни системи или е получено оплакване от Потребителя за незаконни действия от страна на трети лица, да спре операцията до изясняване на причината за това оплакване; 

3.3.3. Осигуряват отстъпки за услугите си по своя преценка; 

3.3.4. Задайте размера на комисионната за обменни транзакции; 

3.3.5. Да не предоставят услуга на Клиента без обяснение на подходящата причина; 

3.3.6. Ако възникне грешка по време на изпълнение на услуга, свързана с обмена, да поиска от Потребителя необходимата информация за такава операция, като използва необходимите комуникационни ресурси като електронна поща, мобилни комуникации, екранни снимки на грешната операция и др.; 

3.3.7. В случай на нарушаване от страна на Потребителя на етиката на поведение, спрете всяко взаимодействие с него, включително ако са зададени въпроси, които не са по темата на операцията и необходимите данни не са предоставени на службата за поддръжка; 

3.3.8. Преустановете изпълнението на обмена на средства, като се позовавате на ал. 5.4, 5.5, 5.6 от настоящото споразумение и неговите правила; 

3.3.9. Ако е невъзможно да се идентифицира Потребителят, да спре извършването на обмен на средства и да не възстановява тези средства, докато самоличността му не бъде изяснена; 3.3.10. Ако Потребителят не изпълни задълженията си в съответствие с изискванията на точка 3.2.7 от това Споразумение, да го блокира, включително съответния източник на преходи или генератор; 

3.3.11. В случай на незаконно обогатяване на Потребителя със средства при извършване на обменна операция в системата GrandChange.cc или в други обменни услуги, блокирайте операцията и спрете изпълнението на приложението до изясняване на всички обстоятелства по случая, включително невъзстановяване на незаконно сумата получени средства. 

 

4. Услуги, redostavlyaemye GrandChange.cc

4.1. GrandChange.cc предоставя услуги за превод на електронни пари чрез посочените на уебсайта платежни системи и банки; 

 

5. Регулиране на борсовата операция

5.1. Изпълнението на обменната операция започва веднага след получаване на електронните пари от Клиента. Ако след получаване на заявление от Клиента средствата не бъдат получени от него в рамките на двадесет минути, тогава това заявление се спира от услугата GrandChange.cc. Освен това, ако средствата са получени за повече от двадесет минути, например за криптовалута са деветдесет минути, тогава приложението ще бъде изпълнено, като се вземе предвид обменният курс, който е в сила през периода, когато парите са получени от Потребителя.

5.2. Обменната операция се счита за завършена, когато средствата постъпят изцяло по разплащателната сметка на Клиента.

5.3. След стартиране на транзакцията, Клиентът вече няма възможност да я спре.

5.4. В случай, че сумата, получена от Клиента за обменната операция, не съответства на сумата, посочена в заявлението, администрацията на GrandChange.cc спира услугата или преизчислява операцията според получените средства. В случай на блокиране на операцията, в бъдеще, в резултат на изпращане на жалба от потребителя в съответствие с точка 3.2.5 от този документ, възобновяването на операцията за изплащане на съответните средства, като се вземе предвид процентът това беше в сила в началото на операцията.

5.5. В случай, че Потребителят е посочил неверни или невалидни данни за банкова сметка, операцията по обмен на електронни пари се спира. Възстановяването на суми става, след като Потребителят подаде заявление в съответствие с изискванията на клауза 3.2.5 от настоящото Споразумение.

5.6. Ако Потребителят промени бележките към текущото плащане или извърши плащане на средства от чужда сметка, такава транзакция се блокира. Възстановяването на средства в резултат на такава операция се извършва, след като Потребителят подаде заявка в съответствие с клауза 3.2.5 от настоящото Споразумение.

5.7. Ако операцията по обмен се извършва с помощта на биткойн криптовалута, тогава времето на такава операция зависи от условията на работа на биткойн услугата. Такава транзакция може да продължи най-малко петнадесет минути и до 2-3 дни, в зависимост от състоянието на зареждане на биткойн услугата. GrandChange.cc не носи отговорност за продължителността на транзакциите за обмен на биткойни.

5.8 Във всеки случай, когато се извършва възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 10

 

6. Отговорност на страните и техните гаранции

6.1. За неправилни действия, когато Потребителят работи в системата GrandChange.cc или неправилно попълва заявление за обмен на средства и възможни неточности в него, администрацията на ресурса на услугата не носи никаква отговорност, включително възстановяване на суми, и услугата не е анулиран, ако парите са кредитирани по сметката с неверни данни. 

6.2. Администрацията на GrandChange.cc не носи отговорност за причинените от Потребителя щети и материални загуби, в резултат на които е станало невъзможно използването на оборудването или отделните му части. 

6.3. GrandChange.cc не носи отговорност за работата на платежни системи и банки, които са причинили забавяния или грешки при извършване на плащания. 

6.4. GrandChange.cc не носи отговорност за загуби, понесени от Потребителя, за пропуснати ползи, както и други разходи, възникнали в резултат на неразбиране от него на цените и тарифите за услугата, както и други субективни фактори. 

6.5. GrandChange.cc не носи отговорност за загуби, възникнали в резултат на допуснати грешки, както и закъснения при изпълнението на електронни транзакции и плащания. 

6.6. Потребителят потвърждава законността на обменните операции и че е собственик на средствата, участващи в транзакции на законно основание.   

6.7. В случай на претърпени загуби при работа с услугата, преки или косвени, Потребителят гарантира тяхното обезщетение.  

 

7. Условия за промяна на информацията

7.1. Администрацията на GrandChange.cc си запазва правото да променя и допълва условията на това Споразумение по всяко време. Новите правила за обслужване влизат в сила от момента, в който са публикувани в онлайн ресурса. 

 

8. Форсмажорни обстоятелства

8.1. В случай на действия извън контрола на страните и които не могат да бъдат променени поради непреодолима сила, те се освобождават напълно от задълженията си за изпълнение на условията на настоящото споразумение, включително настъпването на природни бедствия, терористични действия, пожари и войни, както и хакерски атаки, масови граждански вълнения и др. Естеството на непреодолимата сила има и повреда в работата на електрозахранването, липса на интернет връзка и други причини извън контрола на Страните. 

 

9. Задължителни условия за извършване на обменни операции

9.1. Забранено е използването на GrandChange.cc за извършване на незаконни и измамни действия. Потребителят се съгласява, че за извършване на каквато и да е незаконна операция или действие към него ще бъде наложена санкция съгласно действащото законодателство в държавата, в която е извършена тази незаконна операция. 

9.2. В съответствие с исканията на законодателни органи, партньори на други платежни системи или страни, чиито права са били нарушени, GrandChange.cc има право да им предостави данни за извършването на действия в нарушение на закона, ако се докаже тяхната незаконосъобразност . 

9.3. Услугата за обмен се счита за завършена, ако Потребителят е изтеглил средства от електронния портфейл изцяло, като той лично носи отговорност за законния източник на произхода им. GrandChange.cc не е задължен да проверява легитимността на източника на получаване на електронни средства. 

9.4. Администрацията на GrandChange.cc не носи отговорност за извършване на действия по обмен на електронни пари от упълномощените лица на Потребителя. 

9.5. След потвърждаване на действията си „Съгласен съм с правилата за обмен“, Потребителят поема всички задължения по това Споразумение. 

10. Идентификация на потребителя

10.1. Потребителят на Онлайн услугата GrandChange.cc гарантира готовността си да извърши лична идентификация на лицето при първа заявка на услугата.

10.2. В процеса на лична идентификация на лице Онлайн услугата може да поиска всякакви лични данни, във всякакъв формат и в произволен обем.

10.3. Онлайн услугата ще събира, използва и прехвърля информация за Потребителя в съответствие с Политиката за поверителност.

10.4. Чрез преминаване на идентификацията, Потребителят автоматично се съгласява Онлайн услугата да извършва всякакви проверки по отношение на Потребителя, които Онлайн услугата счита за необходими. Онлайн услугата може да ангажира трета страна за тези проучвания по свое усмотрение.

10.5. Адресите на онлайн портфейла на транзакциите, извършени в онлайн услугата, се подлагат на автоматична AML проверка. Онлайн услугата има право да поиска идентификация на Потребителя, ако адресът на портфейла на Потребителя, посочен в приложението, има връзка със следните дефиниции: Откраднати монети, Измама, Откуп, Услуга за смесване, Незаконна услуга, Измамна размяна, Darknet Marketplace, Darknet услуга.

10.6. Ако връзката бъде потвърдена, след като Потребителят премине персонална идентификация, средствата ще бъдат върнати на данните на изпращача (минус мрежовата комисионна при прехвърляне на средства).