Колко дълго моите приложения се съхраняват във вашия личен акаунт?

Всяка заявка за размяна, която потребителят е създал, влиза в историята на обменните транзакции в личния му акаунт. Времето за съхранение на всяка заявка е 1 календарен месец от момента на нейното създаване, при условие че самият потребител не е приложил никакви действия към историята на обмена.