Каква отстъпка можете да получите?

На нашия сайт можете да получите отстъпка по няколко начина, които също се сумират помежду си:

Кумулативна система от отстъпки

Веднага след регистрация на нашия уебсайт се предоставя отстъпка от 0,05% за последващи обмени. Отстъпката не е окончателна и расте в зависимост от оборота Ви.

Важно: за да могат всички ваши обмени да бъдат взети под внимание в системата за натрупване на отстъпки, преди да започнете всеки обмен, не забравяйте да влезете в сайта.

Купони за отстъпка

Купоните са уникален код, чрез въвеждане на който при обмен в съответното поле клиентът получава отстъпка от обмена. Допълнителен купон за отстъпка може да бъде предоставен след успешна замяна на нашия уебсайт. Можете да го намерите във вашия имейл заедно с известие за успешен обмен.

Бонус програма

След като направите обмен на валута в нашата услуга, можете да напишете отзив и да получите бонуси (1 бонус = 1 рубла). След като бонусите бъдат кредитирани във вашата сметка, можете да ги отпишете по време на последващата обмяна на валута.