Какво толкова купони на скидка в GrandChange

Купони GrandChange - уникален код, въведен като ограничен при съответното поле, клиентът предлага скидка на обмен. Купоните биват разного номинала, но чаще сума от 0,05%. Размерът на скидките по купон се обобщава със скидка на акаунта, ако потребителят извършва обмен със регистриран акаунт (за системен акаунт) Съществуват и такива купони, които изключват скидката по акаунта и обобщаването, за това е необходимо да се уточни службата за поддръжка или внимателно четене на текст, който създава услуга за електронна поща заедно с купон.

В една заявка възможна активация само на една купона. Любой активен купон, предоставлен на нашия сервиз, възможно е да промените един раз.