Kullanım Şartları

 1. Genel Hükümler

1.1. Bu Sözleşme, GrandChange.cc tarafından sağlanan elektronik ödeme alışverişi kurallarını tanımlar. 

1.2. Çevrimiçi hizmet, GrandChange.cc adı verilen, değişim işlemlerinin gerçekleştirildiği internette özel bir kaynaktır. 

1.3. Müşteriler, GrandChange.cc"nin müşterisi olmaya karar vermiş olan hem bireyler hem de yasal kuruluşlardır. 

1.4. Gelecekte, bu sözleşme metninde Kullanıcı ve GrandChange.cc Taraflar olarak anılacaktır. 

1.5. Her iki Taraf, elektronik formdaki bu belgenin, hem tüzel kişilik hem de gerçek kişi olan Tarafların hizmetlerini sağlayan GrandChange.cc hizmeti ile etkileşimini belirleyen yazılı olarak imzalanan bir belge ile aynı yasal güce sahip olduğunu kabul etmiştir.   

1.6. Bu belge, Kullanıcının GrandChange.cc hizmeti tarafından belirli bir hizmet türünün sağlanması için uygun bir çevrimiçi başvuru sunarak tüm yükümlülüklerini üstlendiği bir kamu sözleşmesidir (sözleşme).  

 

2. Sözleşmenin Konusu

2.1. GrandChange.cc, Kullanıcının bu sözleşmenin 9. maddesinde açıklanan standart gereksinimleri karşılaması durumunda, bu belgenin 4. maddesinde açıklanan bir dizi hizmet sunar. Bu hizmetlerin sağlanmasına ilişkin kurallar, bu anlaşmanın 5. maddesinde verilen Çevrimiçi kaynak GrandChange.cc"nin iç düzenine tabidir. 

2.2. Müşteri, GrandChange.cc tarafından verilen hizmetler için Kabul Sertifikasını imzaladıktan sonra, bu dokümanın gerekliliklerini dikkate alarak bu hizmetler için ödeme yapar. 

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. GrandChange.cc çevrimiçi hizmeti şunları yapmakla yükümlüdür: 

3.1.1. Bu sözleşmede açıklanan kurallara göre, mevcut sözleşmeye uygun olarak standart elektronik ödeme sistemlerini kullanarak elektronik parayı dönüştürmek; 

3.1.2. Döviz bozdurma hizmetlerinin sağlanmasının bir sonucu olarak, Müşteriye hem teknik hem de bilgisel yardım sağlamak; 

3.1.3. Değişim işlemleri sonucunda, Müşteriler ile ilgili bilgilerin ve işlem süresi, miktarı ve diğer bilgilerin korunmasına dikkat etmek ve isteği üzerine Kullanıcı"ya göndermek. Farklı ödeme sistemleri kullanılarak para transferi amacıyla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler “gizli” bir statüye sahiptir ve açıklanamaz; 

3.1.4. Aşağıdaki durumlar dışında, borsa operasyonlarının hizmetleriyle ilgili bilgileri üçüncü şahıslara açıklamayın: 

  • konumu GrandChange.cc"nin konumu ile çakışan geçerli bir mahkeme kararının varlığında;
  • cc"nin faaliyet alanındaki yasama makamlarından veya finansal izleme kuruluşlarından bir talep alınması üzerine;
  • bu sözleşmede listelenen ödeme sistemlerinin ortaklarından ilgili taleplerin alınması üzerine.

3.1.5. Müşteriye sağlanan indirimlerle ilgili verileri kullanın; 

3.1.6. Kullanıcı"dan bir şikayet alınması üzerine, gerekli tutarı paragraflara uygun olarak kişisel hesabına veya yetkili kişinin cari hesabına aktarın. Bu sözleşmenin 5, 5.4 ve 5.6"sı 24 saat içinde. 

3.2. Kullanıcının Yükümlülükleri : 

3.2.1. Kişisel verileriniz hakkında bilgi verin ve para transferi için ayrıntıları belirtin; 

3.2.2. Geçerli bir e-posta adresi sağlayın; 

3.2.3. E-posta ile düzenleyin, sistem bildirimleri alın. Sabit bilgisayar sistemleri veya diğer elektronik cihazlar kullanılarak İnternet kullanımının sağlanması. GrandChange.cc sisteminde çalışması gereken anti-virüs programının güncel sürümlerini korumalı modda kurun;  

3.2.4. Bu belgenin gereksinimlerine rehberlik edin; 

3.2.5. Hesabınıza veya bir mütevelli hesabına gerekli fonların transferinde tam veya kısmi bir ihlal olması durumunda GrandChange.cc yönetimini bu konuda bilgilendirin. Ayrıca tüm ihlalleri paragrafların gerekliliklerine uygun olarak bildirin. Bu anlaşmanın 5.4, 5.5, 5.6"sı. Transfer işlemleri için son tarihlerin ihlal edildiğine dair bildirim, hesaba fonların alınması için son tarihten itibaren en geç bir ay içinde GrandChange.cc yönetimine gitmelidir. Bildirimin son teslim tarihi ihlal edilirse, ihtilaflı fonlar GrandChange.cc"nin tasarrufunda kalır; 

3.2.6 Çevrimiçi Hizmetle çalışırken, Kullanıcının bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olarak reşit olma yaşına ulaştığından emin olun.

3.2.7. Devir işlemi gerçekleştirirken yürürlükteki mevzuat gereklerine uymak; 3.2.8. Çeşitli trafik işaretleri kullanmayın. 

3.3. GrandChange.cc çevrimiçi hizmeti şu haklara sahiptir: 

3.3.1. Yükseltme yaparken veya teknik çalışma yaparken hizmeti bir süreliğine askıya alın; 

3.3.2. Ödeme sistemleri ortaklarından bir talep gelmesi veya Kullanıcı"dan üçüncü şahısların yasa dışı eylemleri hakkında bir şikayet gelmesi durumunda, bu şikayetin nedeni açıklığa kavuşturuluncaya kadar işlemin durdurulması; 

3.3.3. Kendi takdirine bağlı olarak hizmetleri için indirimler sağlamak; 

3.3.4. Döviz işlemlerinde komisyon miktarını ayarlayın; 

3.3.5. Uygun nedeni açıklamadan Müşteri"ye hizmet vermemek; 

3.3.6. Değişim ile ilgili bir hizmetin yürütülmesi sırasında bir hata meydana gelirse, e-posta, mobil iletişim, hatalı işlemin ekran görüntüleri vb. gerekli iletişim kaynaklarını kullanarak Kullanıcı"dan bu tür bir işlem hakkında gerekli bilgileri talep edin; 

3.3.7. Kullanıcının davranış etiğini ihlal etmesi durumunda, operasyon konusuyla ilgili olmayan soruların sorulması ve destek hizmetine gerekli verilerin sağlanmaması da dahil olmak üzere, onunla tüm etkileşimi durdurun; 

3.3.8. Paragraflara atıfta bulunarak fon değişiminin yürütülmesini askıya alın. 5.4, 5.5, 5.6 bu Sözleşmenin ve Düzenlemelerinin; 

3.3.9. Kullanıcının kimliğinin tespit edilmesi mümkün değilse, para alışverişini durdurun ve kimliği netleşene kadar bu tür fonları iade etmeyin; 3.3.10. Kullanıcı, bu Sözleşmenin 3.2.7 maddesinin gereklilikleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getiremezse, ilgili geçiş kaynağı veya bir jeneratör de dahil olmak üzere bloke edin; 

3.3.11. Kullanıcının GrandChange.cc sisteminde veya diğer borsa hizmetlerinde bir takas işlemi gerçekleştirirken para ile yasa dışı zenginleşmesi durumunda, işlemi bloke edin ve yasa dışı yollardan geri ödeme yapmamak da dahil olmak üzere durumun tüm koşulları netleşene kadar uygulamayı yürütmeyi bırakın. alınan fonlar. 

 

4. Hizmetler, redostavlyaemye GrandChange.cc

4.1. GrandChange.cc, web sitesinde belirtilen ödeme sistemleri ve bankalar aracılığıyla elektronik para transferi için hizmet vermektedir; 

 

5. Değişim işleminin düzenlenmesi

5.1. Değişim işleminin uygulanması, Müşteriden elektronik paranın alınmasından hemen sonra başlar. Müşteriden bir başvuru aldıktan sonra yirmi dakika içinde ondan para alınmazsa, bu başvuru GrandChange.cc hizmeti tarafından askıya alınır. Ayrıca, fonlar yirmi dakikadan daha uzun bir sürede alınırsa, örneğin bir kripto para birimi için doksan dakikadır, bu durumda başvuru, paranın Kullanıcıdan alındığı dönemde yürürlükte olan döviz kuru dikkate alınarak yürütülecektir.

5.2. Paranın tamamı Müşterinin cari hesabına alındığında değişim işlemi tamamlanmış sayılır.

5.3. İşlem başladıktan sonra, Müşterinin artık işlemi askıya alma fırsatı yoktur.

5.4. Müşteriden değişim işlemi için alınan tutarın başvuruda belirtilen tutarla eşleşmemesi durumunda GrandChange.cc yönetimi hizmeti askıya alır veya alınan paraya göre işlemi yeniden hesaplar. İşlemin engellenmesi durumunda, gelecekte, Kullanıcının bu belgenin 3.2.5 maddesi uyarınca itirazda bulunması sonucunda, oran dikkate alınarak ilgili fonların ödenmesi için işlemin yeniden başlatılması operasyonun başında yürürlükteydi.

5.5. Kullanıcının yanlış veya geçersiz banka hesap bilgilerini belirtmesi durumunda elektronik para değişimi işlemi durdurulur. Geri ödemeler, Kullanıcının bu Sözleşmenin 3.2.5 maddesinin gerekliliklerine uygun olarak bir başvuru göndermesinden sonra gerçekleşir.

5.6. Kullanıcı, devam eden ödeme notlarını değiştirirse veya başka birinin hesabından para ödemesi yaparsa, bu tür bir işlem bloke edilir. Böyle bir işlemin sonucu olarak yapılan geri ödemeler, Kullanıcının bu Sözleşmenin 3.2.5 maddesi uyarınca bir talepte bulunmasından sonra gerçekleşir.

5.7. Değişim işlemi bitcoin kripto para birimi kullanılarak gerçekleştirilirse, böyle bir işlemin zamanlaması bitcoin hizmetinin çalışma koşullarına bağlıdır. Böyle bir işlem, Bitcoin hizmetinin yük durumuna bağlı olarak en az on beş dakika ve en fazla 2-3 gün sürebilir. Bitcoin değişim işlemlerinin süresinden GrandChange.cc sorumlu tutulamaz.

5.8 Her halükarda iade yapıldığında 10. madde hariç %5 komisyon kesilir.

 

6. Tarafların Sorumluluğu ve Teminatları

6.1. Kullanıcı GrandChange.cc sisteminde çalıştığında veya para değişimi için bir başvuruyu yanlış doldurduğunda ve olası yanlışlıklar nedeniyle, hizmet kaynağının yönetimi, geri ödemeler dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluk taşımaz ve hizmet, yanlış ayrıntılarla hesaba para yatırılırsa iptal edilir. 

6.2. GrandChange.cc yönetimi, Kullanıcının neden olduğu zararlardan ve bunun sonucunda ekipmanın veya münferit parçalarının kullanılması imkansız hale gelen maddi kayıplardan sorumlu değildir. 

6.3. Ödemelerin yapılmasında gecikmelere veya hatalara neden olan ödeme sistemlerinin ve bankaların çalışmasından GrandChange.cc sorumlu değildir. 

6.4. GrandChange.cc, Kullanıcının uğradığı zararlardan, kayıp karlardan ve hizmet için fiyatların ve tarifelerin yanlış anlaşılmasının yanı sıra diğer sübjektif faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan diğer maliyetlerden sorumlu değildir. 

6.5. GrandChange.cc, elektronik işlemlerin ve ödemelerin uygulanmasındaki gecikmelerin yanı sıra yapılan hatalardan kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. 

6.6. Kullanıcı, borsa işlemlerinin yasal olduğunu ve yasal gerekçelerle işlemlerde yer alan fonların sahibi olduğunu onaylar.   

6.7. Hizmetle çalışırken doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı zararlar durumunda, Kullanıcı tazminatını garanti eder.  

 

7. Bilgi değiştirme koşulları

7.1. GrandChange.cc"nin yönetimi, bu Sözleşmenin şartlarını herhangi bir zamanda değiştirme ve tamamlama hakkını saklı tutar. Yeni hizmet kuralları, çevrimiçi kaynakta yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girer. 

 

8. Mücbir sebep halleri

8.1. Tarafların kontrolü dışında gerçekleşen ve mücbir sebepler nedeniyle değiştirilemeyen eylemlerde bulunmaları halinde, doğal afetlerin, terör eylemlerinin, yangınların ve savaşların meydana gelmesi de dahil olmak üzere işbu Sözleşme şartlarını yerine getirme yükümlülüklerinden tamamen kurtulduklarını, yanı sıra hacker saldırıları, toplu sivil huzursuzluk vb. Mücbir sebeplerin doğası aynı zamanda güç kaynağının işleyişinde bir arıza, İnternet bağlantısının olmaması ve Tarafların kontrolü dışındaki diğer sebeplere de sahiptir. 

 

9. Takas işlemleri yürütmek için zorunlu koşullar

9.1. GrandChange.cc"nin yasadışı ve aldatıcı eylemlerde bulunmak için kullanılması yasaktır. Kullanıcı, herhangi bir yasa dışı işlem veya eylem gerçekleştirmesi durumunda, kendisine bu yasa dışı işlemin gerçekleştirildiği ülkede yürürlükte olan yasalara göre bir yaptırım uygulanacağını kabul eder. 

9.2. Yasama organlarının, diğer ödeme sistemlerinin ortaklarının veya hakları ihlal edilen tarafların talepleri doğrultusunda GrandChange.cc, hukuka aykırılıklarının kanıtlanması durumunda, yasaya aykırı eylemlerin yürütülmesi hakkında onlara veri sağlama hakkına sahiptir. . 

9.3. Kullanıcı, kaynağının yasal kaynağından kişisel olarak sorumluyken, elektronik cüzdandan tamamen para çekmişse, değişim hizmeti tamamlanmış sayılır. GrandChange.cc, elektronik fonların alındığı kaynağın meşruiyetini doğrulamakla yükümlü değildir. 

9.4. GrandChange.cc yönetimi, Kullanıcı"nın yetkili kişileri tarafından elektronik para değişimine yönelik işlemlerin yapılmasından sorumlu değildir. 

9.5. "Değişim kurallarını kabul ediyorum" eylemlerini onayladıktan sonra, Kullanıcı bu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükleri üstlenir. 

10. Kullanıcı kimliği

10.1. GrandChange.cc Çevrimiçi Hizmetinin kullanıcısı, hizmetin ilk isteğinde kişinin kişisel tanımlamasını yapmaya hazır olduğunu garanti eder.

10.2. Bir kişinin kişisel olarak tanımlanması sürecinde, Çevrimiçi Hizmet, herhangi bir formatta ve herhangi bir hacimde herhangi bir kişisel veri talep edebilir.

10.3. Çevrimiçi Hizmet, Kullanıcı hakkındaki bilgileri Gizlilik Politikasına uygun olarak toplayacak, kullanacak ve aktaracaktır.

10.4. Kullanıcı, kimliği ileterek, Çevrimiçi Hizmetin Kullanıcı ile ilgili olarak gerekli gördüğü tüm kontrolleri yapması için Çevrimiçi Hizmete otomatik olarak izin verir. Çevrimiçi Hizmet, kendi takdirine bağlı olarak bu çalışmalar için bir üçüncü tarafla çalışabilir.

10.5. Çevrimiçi Hizmette gerçekleştirilen işlemlerin çevrimiçi cüzdan adresleri, otomatik AML doğrulamasından geçer. Kullanıcının uygulamada belirtilen cüzdan adresinin aşağıdaki tanımlarla bağlantısı varsa, çevrimiçi hizmet Kullanıcının kimliğini talep etme hakkına sahiptir: Çalıntı Paralar, Dolandırıcılık, Fidye, Karıştırma Hizmeti, Yasa Dışı Hizmet, Dolandırıcılık Değişimi, Darknet Marketplace, Darknet Hizmeti.

10.6. Herhangi bir bağlantı onaylanırsa, Kullanıcı kişisel kimliğini geçtikten sonra, para gönderenin bilgilerine iade edilecektir (para transferi sırasındaki ağ komisyonu hariç).